Turbínové průtokoměry

Turbínové průtokoměry jsou určeny k používání při měření průtoku kapalin s nízkou viskozitou a plynů.

Princip měření

Turbínové průtokoměry jsou objemovými měřidly. Měřené médium při průchodu roztáčí rotor turbíny a tento pohyb je dále mechanicky nebo elektronicky přenášen k dalšímu zpracování.

Řady Cx a LoFlo™ s jedním rotorem

pro standardní aplikace a malé průtoky

Řada Exact™ s dvojitým rotorem

pro vysoce přesná měření průtoků

Typ 1100, QuikSert®

pro náročné aplikace

Typ FloClean™ 3-A

pro sanitární použití

Turbínový průtokoměr VISION® 1000

pro měření malých průtoků neagresivních kapalin s nízkou viskozitou

Turbínový průtokoměr VISION® 2000

pro měření malých průtoků neagresivních kapalin s nízkou viskozitou

Zobrazovač průtoku B 2800/B 3000

poskytuje údaje o lokálním průtoku a souhrn objemu, a také možnost propojení s mnoha PLC a počítači